COVID-19: Sme tu pre Vás.

WITTENSTEIN naďalej vyhodnocuje súčasý vývoj ohľadne COVID-19 a prijíma opatrenia. Aby sme zabezpečili ochranu našich zamestnancov a zásobovanie našich zákazníkov, a to aj v prípade zvýšeného počtu infekcií, sme od októbra 2020 opäť sprísnili naše preventívne opatrenia.

Naďalej vyrábame a dodávame bez obmedzení.

Od začiatku pandémie robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili výrobu, dodanie našich výrobkov a služieb. Našim cieľom je naďalej maximálna možná podpora našich zákazníkov bez obmedzení. V tomto okamihu sme schopní pokračovať v našej obchodnej činnosti bez obmedzení. Ťažíme z vysokej úrovne vertikálnej integrácie našej spoločnosti. 

Zdravie našich zamestnancov je najvyššou prioritou.

Od začiatku šírenia vírusu COVID-19 sme neustále implementovali opatrenia na ochranu našich zamestnancov a stali sa súčasťou našich každodenných procesov. Okrem prísneho dodržiavania bezpečných odstupov a hygienických opatrení, zamestnanci v kancelárich dodržujú nariadenia o potrebnej vzdialenosti. Vo výrobe pracujú zamestnanci na zmeny.

Zostaneme v kontakte.

Veľmi starostlivo a v závislosti od miery rizika v jednotlivých oblastiach (krajinách) zabezpečujeme návštevy zákazníkov a obchodné stretnutia až do odvolania, naďalej sa zameriavame na blízkosť k našim zákazníkom. Všetky telefónne a e-mailové kontakty sú Vám ako obvykle k dispozícii. Na virtuálnych stretnutiach a vo webových seminároch, ktoré ponúkame, si tiež môžeme vymieňať názory a nachádzať riešenia. Mimochodom: Ak hľadáte správny pohon pre Vašu aplikáciu, môžete použiť naše online konfigurátory - Sizing Tools Tu si môžete rýchlo a ľahko vybrať správnu prevodovku, navrhnúť zložité kinematické procesy alebo pohodlne stiahnuť CAD dáta.

Vyslovujeme poďakovanie.

  • Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú druhým a v prvom rade tým, ktorí sa starajú o chorých ľudí a bojujú proti pandémii COVID-19.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí udržiavajú infraštruktúru a zásobovanie obyvateľstva.
  • Ďakujeme všetkým ľuďom, že sú ohľaduplní k ostatným.
  • Ďakujeme politikom, ktorí konajú rozhodne.
  • Ďakujeme aj tým, ktorí sa kriticky stavajú proti opatreniam a prostredníctvom svojej opozície udržujú demokraciu.
  • Ďakujeme našim zákazníkom, ktorí nám dôverujú aj počas krízy.
  • Ďakujeme našim dodávateľom a partnerom, ktorí nám napriek všetkému poskytujú svoje služby najlepším možným spôsobom.
  • Ďakujeme všetkým našim zamestnancom, ktorí udržujú nepretržitú prevádzku našej spoločnosti v týchto nepriaznivých podmienkach.

Prijaté opatrenia.

Prísne pravidlá hygieny a vzdialenosti

Vyzývame našich zamestnancov, aby dôsledne dodržiavali pravidlá hygieny a vzdialenosti a redukovali sociálne kontakty.

V kancelárskych priestoroch zabezpečujeme, aby prítomní zamestnanci pracovali v dostatočných vzdialenostiach a naďalej využívali príležitosť pracovať mimo kancelárie.

Naši zamestnanci v nemeckých pobočkách musia pri odchode z vlastného pracoviska nosiť ochranu úst a nosa.

Oddelené priestory

Zabezpečujeme oddelené priestory zamestnancom v kanceláriách, okrem iného tiež tzv. rotačný systém zamestnancov a skrátenie pobytu v kancelárii. To nám uľahčuje dodržiavanie pravidiel pre obmedzenie kontaktov a dodržiavanie bezpečných vzdialeností.

Bezkontaktná výmena zmien

Aby sme znížili počet kontaktov, sme v produkcií nastavili zmeny v rôznych časoch.

Separovaná logistika

Expedícia tovaru je na inom mieste než príjem tovaru.

Virtuálne stretnutia

Namiesto osobných stretnutí uprednostňujeme prevažne konferencie prostredníctvom Skype alebo telefónu. To platí rovnako pre zákazníkov, partnerov, zamestnancov a dodávateľov. Nevyhnutné osobné stretnutia sú obmedzené počtom ľudí, aby bolo možné bezpečne dodržiavať pravidlá vzdialenosti. 

Obmedzenie cestovania

Odporúčame našim zamestnancom vyhnúť sa všetkým služobným cestám, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné. Služobné cesty do zahraničia sú možné iba vo výnimočných prípadoch a v súlade so vstupnými a výstupnými predpismi platnými pre príslušnú krajinu.

Obmedzené využívanie verejnej dopravy

Naši zamestnanci by nemali používať verejnú dopravu a nemali by cestovať spoločne automobilmi.

Interná pracovná skupina

Naša pracovná skupina informuje zamestnancov pravidelne a objasňuje opatrenia a možné uvoľnovania.