COVID-19: WITTENSTEIN naďalej funguje.

WITTENSTEIN neustále vyhodnocuje aktuálny vývoj ohľadne COVID-19 a prijíma opatrenia na ochranu zamestnancov a pre zabezpečenie dodávok pre našich zákazníkov.
 

V súčasnej dobe sme schopní dodávať a vyrábať bez obmedzení.

Robíme všetko pre to, aby sme udržali výrobu, dodali naše výrobky a zabezpečili servis. Našim cieľom je naďalej maximálna možná podpora našich zákazníkov. Platí to najmä pre oblasti, v ktorých ponúkame riešenia pre kritické oblasti priemyselných odvetví. V tomto okamihu sme schopní pokračovať v našej obchodnej činnosti bez obmedzení. Ťažíme z našej vysokej úrovne vertikálnej integrácie.
 

Zdravie našich zamestnancov je najvyššou prioritou.

Od začiatku šírenia vírusu COVID-19 sme neustále implementovali opatrenia na ochranu našich zamestnancov. Okrem prísneho dodržiavania hygienických opatrení sem patrí aj rozdelenie všetkých tímov do dvoch skupín. Pracujú striedavo v domácej kancelárii alebo v kancelárii vo firme. Z dôvodu minimálneho počtu zamestnancov v kanceláriách je možné dôsledne dodržiavať pravidlá o kontakte a vzdialenosti. Vo výrobe pracujú zamestnanci vo dvoch zmenách.
 

Zostaneme v kontakte.

Aj počas ťažkých časov sa snažíme byť zákazníkovi čo najbližšie. Všetky telefónne a e-mailové kontakty sú ako obvykle k dispozícii. Počas virtuálnych stretnutí si tiež môžeme vymieňať osobné názory a spoločne nachádzať riešenia. Mimochodom: Ak hľadáte správny pohon pre Vašu aplikáciu, môžete použiť naše online konfigurátory - Sizing Tools. Tu si môžete rýchlo a ľahko vybrať správnu prevodovku, navrhnúť zložité kinematické procesy alebo pohodlne stiahnuť CAD dáta.

Vyslovujeme poďakovanie.

  • Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú druhým a v prvom rade tým, ktorí sa starajú o chorých ľudí a bojujú proti pandémii COVID-19.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí udržiavajú infraštruktúru a zásobovanie obyvateľstva.
  • Ďakujeme všetkým ľuďom, že sú ohľaduplní k ostatným.
  • Ďakujeme politikom, ktorí konajú rozhodne.
  • Ďakujeme aj tým, ktorí sa kriticky stavajú proti opatreniam a prostredníctvom svojej opozície udržujú demokraciu.
  • Ďakujeme našim zákazníkom, ktorí nám dôverujú aj počas krízy.
  • Ďakujeme našim dodávateľom a partnerom, ktorí nám napriek všetkému poskytujú svoje služby najlepším možným spôsobom.
  • Ďakujeme všetkým našim zamestnancom, ktorí udržujú nepretržitú prevádzku našej spoločnosti v týchto nepriaznivých podmienkach.

Prijaté opatrenia.

Prísne hygienické pravidlá

Vyzývame našich zamestnancov, aby dôsledne dodržiavali hygienické opatrenia a redukovali sociálne kontakty.

Priestorová izolácia

Zabezpečujeme priestorovú izoláciu zamestnancov v administratíve, okrem iného prostredníctvom práce na zmeny a znížením pobytov v kanceláriách. Tým uľahčujeme dodržiavanie pravidiel o kontakte a vzdialenosti.

Bezkontaktná výmena zmien

Aby sme znížili počet kontaktov, sme nastavili zmeny v rôznych časoch.

Separovaná logistika

Expedícia tovaru je na inom mieste než príjem tovaru.

Virtuálne stretnutia

Namiesto osobných stretnutí uprednostňujeme konferencie prostredníctvom Skype alebo telefónu. To platí rovnako pre zákazníkov, partnerov, zamestnancov a dodávateľov.

Obmedzenie cestovania

Našim zamestnancom odporúčame vyhnúť sa všetkým služobným cestám v Nemecku, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné. Medzinárodné služobné cesty sú zakázané. Odporúčame tiež, aby súkromné cesty boli čo najviac obmedzené.

Obmedzené využívanie verejnej dopravy

Naši zamestnanci by nemali používať verejnú dopravu a nemali by cestovať spoločne automobilmi.

Interná pracovná skupina

Naša pracovná skupina informuje zamestnancov každý deň a oboznamuje ich o všetkých potrebných opatreniach.